Chạm bạc

Bình hoa chạm bạc 002

Chất liệu bạc :    Đồng bọc bạc

Bình hoa chạm bạc

Loại sản phẩm :    Bình lọ Chất liệu bạc :    Đồng bọc bạc

Bộ ấm chén bằng bạc

Chất liệu bạc :    Đồng mạ bạc Kích thước:     170 mm Khối lượng :    1.2 kg

Nậm rượu tai rồng

Loại sản phẩm:     Trang trí Chất liệu bạc :    Đồng bọc bạc