Tranh sơn mài

Tranh sơn mài thầy đồ dạy học

Chất liệu tranh:     Sơn mài Nguyên liệu thể hiện:     Sơn mài Kích thước :    50x80cm

Tranh sơm mài khảm trai

Chủ đề:     Phố cổ Chất liệu tranh :    Sơn mài Nguyên liệu thể hiện:     Chạm khảm

Tranh sơn mài : Cảnh thác nước

Chủ đề     :Thủy mặc Nguyên liệu thể hiện :    Sơn mài Kích thước :    50x70cm

Tranh sơn mài : Bữa tiệc ly

Nguyên liệu thể hiện :    Sơn mài Kích thước :    30cm x 40cm